Informatie

Informatie

De Rekenfaculteit is een intensief tutoring programma gebaseerd op de High Dosage tutoring methodiek van SAGA Innovations. De Rekenfaculteit streeft ernaar een bijdrage te leveren aan het dichten van de prestatiekloof in het onderwijs. Dit doen we door: de rekenvaardigheden van leerlingen te verhogen. Het zelfvertrouwen van de leerlingen te vergroten en de werkhouding te verbeteren. Hiernaast wordt ook een positief effect verwacht op sociaal emotioneel gebied vanwege de sterke band tussen de tutor, leerling en ouder. 

Sinds 2015 wordt Tutoring ingezet in Pendrecht en sinds 2020 zijn we uitgebreid naar de Afrikaanderwijk. We werken op verschillende scholen in deze wijken. Per school is het programma afgestemd op basis van het reguliere onderwijs van de school. Leerlingen krijgen vier tot vijf keer per week rekenles in een één-op-twee setting. Alle leerlingen doen 1 jaar mee met de Rekenfaculteit. In Pendrecht wordt er gewerkt met groep 7. In de Afrikaanderwijk is er een pilot gestart naar de ontwikkeling van groep 5 leerlingen en tevens wordt hier ook aan groep 7 lesgegeven.  

Bij de Rekenfaculteit geloven we dat samenwerking de basis is van excellent onderwijs. Samenwerking vergroot ons professionele kapitaal. Dus hoe beter we samenwerken, hoe beter we onze leerlingen kunnen helpen. We zijn daarom een team, met elkaar, met onze leerlingen, met hun ouders en hun leerkrachten. Wanneer we samenwerken staan we sterker en dat proberen we ook uit te dragen naar de leerlingen. 

%d bloggers liken dit: