Aanpak

Locaties

Locatie

Pendrecht

In Pendrecht ligt de bakermat van de Rekenfaculteit. Het was in deze wijk dat in 2015 de high dosage tutoring methodiek voor het eerst in Nederland op drie basisscholen werd geïmplementeerd.

In Pendrecht wordt de Rekenfaculteit op alle drie de deelnemende scholen op dezelfde manier uitgevoerd. De Rekenfaculteit heeft hier een gedeeltelijk extra-curriculaire opzet: 2 uur in de week een reguliere les en 2 uur in de week een extra tutorles. Tijdens de reguliere uren wordt er een les gemaakt uit de methodeboeken van ‘Alles telt’ of ‘Wereld in getallen’. Tijdens de tutoruren wordt er ingespeeld op de behoeftes van de leerlingen door middel van data- en doelgericht werken. Hierbij kunnen de leerlingen ook zelf aangeven welke rekenvraagstukken ze graag in de les willen behandelen.

Locatie

Afrikaanderwijk

In de Afrikaanderwijk voeren we het programma uit in verschillende condities om te kunnen toetsen welke opzet het meest effectief is.

 

In de Afrikaanderwijk heeft het programma op iedere school net een beetje een andere opzet. Zo wordt het programma hier op sommige scholen in de leertijduitbreiding volledig extra-curriculair aangeboden en toetsen we op een school of de opzet zoals in Pendrecht net zo effectief is op een andere plek. Daarnaast voeren we het programma hier voor het eerst ook uit in groep 5. Door de nadruk te leggen op de rekendrempels voorzien we de leerlingen van een stevige basis en hopen we grotere achterstanden op de lange termijn te voorkomen.

Bevlogen Tutoren
0
Stroomt door naar het onderwijs
0 %
Leerlingen geholpen
0
Oudercontacten schooljaar 2020-2021
0 +
Deelnemende scholen
0

locaties rekenfaculteit

Werkwijze scholen in Pendrecht

Het team in Pendrecht werkt met groep 7. In Pendrecht is de Rekenfaculteit begonnen in 2015. Leerlingen krijgen daar vier uur per week les. Deze vier uren zijn verdeeld in twee reguliere- en twee tutoruren. Tijdens reguliere uren wordt er een les gemaakt uit de methodeboeken van ‘Alles telt’ of ‘Wereld in getallen’. Tijdens de tutoruren wordt er ingespeeld op de behoeftes van de leerlingen door middel van data- en doelgericht werken. Hierbij kunnen de leerlingen zelf ook aangeven welke rekenvraagstukken ze graag in de les willen behandelen.   

Op de Beatrixschool geven wij rekenles aan alle leerlingen in groep 7. De vier uur die we lesgeven zijn onderverdeeld in twee reguliere- en twee tutoruren. In de reguliere uren wordt er aandacht besteed aan een les uit de methode Wereld in Getallen. De twee tutoruren kunnen worden gebruikt om de lessen af te stemmen op de behoeftes van de leerlingen. Er wordt extra geoefend, uitdagende opdrachten gemaakt en samengewerkt tussen de verschillende groepjes. 

Op de basisschool Over de Slinge geven wij les op twee locaties. Op beide locaties heeft de Rekenfaculteit het rekenprogramma (bijna) volledig op zich genomen. Door middel van doelgericht werken stemt de tutor zijn lessen af op het niveau en de behoefte van de leerling. Aan het begin van het blok wordt er een voortoets afgenomen, waarin het niveau van de leerlingen en de leerdoelen worden bepaald. Aan het eind van het blok wordt de toets opnieuw afgenomen, waarna de resultaten worden verwerkt en de voortgang bekeken kan worden. 

Op de Hoeksteen geven wij rekenles aan alle leerlingen in groep 7. De vier uur die we lesgeven zijn onderverdeeld in twee reguliere- en twee tutoruren. In de reguliere uren wordt er aandacht besteed aan een les uit de methode Wereld in Getallen. De twee tutoruren kunnen worden gebruikt om de lessen af te stemmen op de behoeftes van de leerlingen. Er wordt extra geoefend, uitdagende opdrachten gemaakt en samengewerkt tussen de verschillende groepjes. 

locaties rekenfaculteit

Werkwijze scholen in de Afrikaanderwijk

Het programma in de Afrikaanderwijk is anders opgebouwd dan in Pendrecht.  In groep 7 krijgen alle leerlingen vier keer één uur les van de Rekenfaculteit. Groep 5 krijgt vijf keer per week een les van 45 minuten.  

Op de Nelson Mandela school geven wij les aan groep 5. De tutoren zien de leerlingen vijf keer per week, voor lessen van drie kwartier. Twee van de tutorlessen worden besteed aan domeinlessen (reken onderwerpen). De overige drie lesuren besteden we aan onze drempellessen en de behoeftes van onze leerlingen. 

Op de Globetrotter school geven wij les aan groep 5. De leerlingen krijgen vijf keer per week les en elke les duurt drie kwartier. De tutoren zien de leerlingen vijf keer per week, voor lessen van drie kwartier. Twee van de tutorlessen worden besteed aan domeinlessen (reken onderwerpen). De overige drie lesuren besteden we aan onze drempellessen en de behoeftes van onze leerlingen.  

Op OBS de Blijvliet krijgen alle leerlingen uit groep 7 les van de Rekenfaculteit. De leerlingen krijgen vier dagen per week, 1 uur extra rekenles. Deze uren komen boven op de reguliere rekenmethode lessen van de school. De tutoren bepalen zelf de inhoud van de lessen. De tutoren kijken naar de leerlijn van de leerlingen in de klas en passen hun materiaal daarop aan. 

Op de Da Costa school geven wij les aan groep 7. De vier uur die we lesgeven zijn onderverdeeld in twee reguliere- en twee tutoruren. In de reguliere rekenlessen werken de leerlingen met de Wereld in Getallen 5 (WiG 5) methode op Chromebooks. De overige lesuren vullen de tutoren zelf in, waarbij we maatwerk leveren voor de leerlingen.