Over ons

De Rekenfaculteit is onderdeel van STER, Stichting Tutoring Educatie Rotterdam. Met ruim 35 ‘STER-spelers’ en het vijfledig bestuur wordt zorggedragen voor de best mogelijke invulling en uitvoering van de Rekenfaculteit. Samen hebben zij één, of eigenlijk twee dingen gemeen: zorgen voor minder kansenongelijkheid in het onderwijs en een affiniteit met rekenen.

Het bestuur

Onze STER-bestuur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De verkorte staat van baten en lasten en de balans van onze stichting in het afgelopen boekjaar (2022), tref je hier