Aanpak

Werkwijze

aanpak

Werkwijze Rekenfaculteit

De Rekenfaculteit is ervan overtuigd dat ieder kind kan leren rekenen, dat leren rekenen ontzettend leuk en uitdagend kan zijn én dat ieder kind anders is en daarin zijn of haar eigen route te bewandelen heeft. Het is daarom onze missie om met maatwerk en persoonlijke aandacht het maximale uit leerlingen te halen en hen daarmee toe te rusten met die (reken)vaardigheden die zij nodig hebben om succesvol mee te draaien in de maatschappij.

Om onze missie te verwezenlijken maken we gebruik van high dosage tutoring, waarbinnen de volgende pijlers centraal staan:

werkwijze Rekenfaculteit

Onze vier pijlers:

Bij de Rekenfaculteit krijgen leerlingen uit de groepen 5 of 7 een schooljaar lang 4 á 5 uur in de week rekenlessen van hun tutor. De lessen vinden plaats op school en onder schooltijd in groepjes van 2 leerlingen met een vaste tutor. Door deze opzet ligt de effectieve leertijd hoog. Binnen de lessen is er een hoge mate van interactie tussen tutor en leerlingen waarbij nieuwsgierigheid over-, reflecteren op- en plezier in het rekenwerk centraal staat. We werken aan die doelen uit het referentiekader die passend zijn voor het niveau van de individuele leerling en beginnen met een solide basis van begrip. Vanuit die basis werken we verder aan het ontwikkelen en flexibel toepassen van oplossingsprocedures en -strategieën.

Alle leerlingen bij de Rekenfaculteit krijgen de ruimte om hun eigen rekenroute te bewandelen. We zetten verschillende bronnen van data in om deze route zo goed mogelijk uit te kunnen stippelen. Daarnaast zijn tutoren in de lessen zelf continu bezig de les af te stemmen op de leerlingen door middel van differentiatie en scaffolding. Op die manier zorgen we ervoor dat al onze rekenlessen goed aansluiten op de behoeftes van de individuele leerlingen. Door de lessen op het juiste niveau in te steken zorgen we er enerzijds voor dat leerlingen succes kunnen ervaren en anderzijds dat leerlingen voldoende worden uitgedaagd. Bovendien zorgt de kleinschaligheid ervoor dat we veel persoonlijke aandacht voor onze leerlingen kunnen hebben, hierdoor ontstaat er een sterke band tussen tutor en leerling. Door dit samenspel van succeservaringen, hoge verwachtingen en een sterke persoonlijke band zien we niet alleen de rekenresultaten, maar ook de motivatie en het zelfvertrouwen van leerlingen groeien.

Bij de Rekenfaculteit staat leren centraal en ligt onze focus op het leerproces van leerlingen. Vanuit een growth mindset zijn we ervan overtuigd dat iedereen zich verder kan ontwikkelen en dat fouten maken een essentieel onderdeel is van dat leerproces. Die boodschap proberen we ook op onze leerlingen over te brengen door fouten maken te normaliseren en doorzettingsvermogen en een positieve werkhouding te stimuleren. Om het leerproces van leerlingen te optimaliseren is het daarnaast van belang dat tutoren zichzelf ook steeds verder ontwikkelen in didactische- en pedagogische vaardigheden en we continu de kwaliteit van ons programma kritisch evalueren. Tutoren worden daarom intensief gecoacht en opgeleid door hun locatiemanager en als team zijn we continu bezig het programma door te ontwikkelen.

Wij geloven dat samenwerking de basis is voor goed onderwijs. Samenwerking vergroot ons professionele kapitaal; hoe beter wij samenwerken, hoe beter we onze leerlingen kunnen ondersteunen. Daarom vormen wij een team, met elkaar, met onze leerlingen, met hun ouders en hun leerkrachten:

– Hoewel je als tutor individueel lesgeeft, sta je nooit alleen. Wij stimuleren samenwerking door gebruik te maken van observaties en feedbackgesprekken, intervisies, professionele ontwikkeling en gezamenlijke lesvoorbereiding en bespreking.

– We faciliteren ouderbetrokkenheid door wekelijks contact te hebben met ouders. Ouders kennen hun kind het allerbeste en deze waardevolle informatie zetten we in om de lessen zo goed mogelijk af te stemmen op de leerlingen.

– De Rekenfaculteit opereert als verlengstuk van de leerkracht, daarom blijven we continu in contact om de planning af te stemmen en de voortgang te bespreken.