Welkom

De Rekenfaculteit is een tutoring programma van Stichting Tutoring Educatie Rotterdam. Het doel van de rekenfaculteit is een bijdrage te leveren aan het dichten van de prestatiekloof tussen kinderen uit hogere en lagere sociaal-economische klasse. De Rekenfaculteit maakt gebruikt van een high dosage tutoring programma, waarbij leerlingen intensief rekenles krijgen in een één-op-twee setting. Hiernaast wordt ook een positief effect verwacht op sociaal emotioneel gebied vanwege de sterke band tussen de tutor, leerling en ouder.  Lees meer over…