Verhoudingen

In deze categorie vind je allerlei opgaven die gaan over verhoudingen. Eigenlijk zijn verhoudingen overal om ons heen, je kunt van alles met elkaar vergelijken, maar je kunt die verhoudingen ook op veel verschillende manieren noteren om mee te rekenen. Voorbeelden hier van zijn (sommen met): Breuken, procenten, (en dus ook kommagetallen), maar ook situaties waar delen belangrijk is of het bijvoorbeeld gaat over snelheid of schaal.