Ouders

Samenwerking

Oudercontact is voor de Rekenfaculteit belangrijk. Wij streven er naar om wekelijks contact te hebben met ouders/verzorgers. Dit contact kan via een appje of een e-mail, bellen of persoonlijk contact, bijvoorbeeld als de tutor en de ouder/verzorger elkaar tegen komen op het schoolplein. In dit wekelijkse contactmoment bespreken we rekenlessen die de leerling heeft gekregen, hoe het de leerling af ging en hoe de samenwerking was tussen de leerling(en) en de tutor. Hiernaast willen wij de band tussen ouders/verzorgers en tutoren warm houden, dus staan wij altijd open voor vragen, opmerkingen en suggesties. Wij zijn ervan overtuigd dat de driehoeksverhouding tussen ouder/verzorger, leerkracht en tutor zorgt voor een optimale ondersteuningsomgeving voor de leerling. Op deze manier proberen we allemaal het beste uit de leerling naar boven te halen.  

 

Naast het wekelijkse contact organiseert De Rekenfaculteit ook twee keer per jaar een ouderavond. Tijdens de ouderavond bespreekt de tutor de ontwikkeling van de leerling gedurende de afgelopen periode. De ontwikkeling van de leerling op basis van gedrag en rekenvaardigheden komt aan bod, deze onderwerpen worden onderbouwd door test resultaten en de observaties van de tutor. Normaliter wordt deze ouderavond op school en face-to-face gehouden, maar mocht de situatie daarom vragen dan schakelen wij vanuit de Rekenfaculteit moeiteloos over naar een online ouderavond.  

 

De combinatie van wekelijks contact en de ouderavonden zorgen ervoor dat ouders/verzorgers precies op de hoogte zijn over wat er in de tutorlessen gebeurt, hoe de samenwerking loopt tussen de leerlingen en de tutor en hoe de leerling zich ontwikkeld op het gebied van rekenen. Samen streven we naar de best mogelijke ontwikkeling voor de leerling. Aan het einde van het schooljaar krijgen alle leerlingen een Rekenfaculteit diploma. Deze wordt uitgereikt op de diploma uitreiking. Hier wordt teruggeblikt op wat de leerlingen bereikt hebben na een jaar intensief rekenen.