Abacadabra? NEE, algebra!!!

Abacadabra? NEE, algebra!!!

Hieronder zie je een aantal hele vreemde sommen. Er wordt namelijk gerekend met letters!
Wist je dat er een woord bestaat voor rekenen met letters? Dat heet algebra.

Hieronder kan je er alvast mee oefenen.

De letters hebben allemaal een bepaalde waarde. Welke waarde hebben de letters volgens jou?

a + b + c + d + e = 493
a + b = 244
b + c = 179
c + d = 168
d + e = 181

a =
b =
c =
d =
e =

Tip:

Merk op dat
b + c = 179 en d + e = 181.  

Dan:  
a + b + c + d + e = 493
b + c kan je vervangen door 179
d + e kan je vervangen door 181

dan krijg je:
a + 179 + 181 = 493
Dus a staat voor
493 – 179 – 181 = 133.
Op dezelfde manier kan je ook de andere letters vinden.

Geef een reactie