Instructievideo’s

Instructievideo’s

Het is een beetje gek allemaal. De meeste kinderen zitten nu namelijk thuis. De vraag is nu hoe gaan wij als Rekenfaculteit hiermee om? Hoe kunnen wij op afstand toch iets voor jullie betekenen? Instructie op afstand is toch heel anders en even wennen. Het wordt vaak duidelijker als het bijvoorbeeld met behulp van een video uitgelegd wordt. Hieronder kun je per rekenonderwerp een video bekijken die helder uitleg geeft. Superhandig!

Getallen

Optellen met kommagetallen:

Gemiddelde berekenen:

Grote deelsommen:

Verhoudingen

Procenten, kommagetallen, verhouding en breuken:

Breuken omzetten naar decimalen:

Procenten uitrekenen met een verhoudingstabel:

Handige percentages:

Meten en meetkunde

Omtrek en oppervlakte:

Inhoudsmaten:

Verbanden
Grafieken en verbanden:


Geef een reactie