Ridders, knechten en jonkvrouwen

Ridders, knechten en jonkvrouwen

Het is feest in het kasteel! Er zijn ridders, knechten en jonkvrouwen op het feest.

Ridders spreken altijd de waarheid
Knechten liegen altijd
Jonkvrouwen spreken soms de waarheid (als een jonkvrouw liegt, zal haar de waarheid spreken en omgekeerd)

Aan iedereen wordt gevraagd: “Ben jij een ridder?”

Er antwoorden 17 personen “Ja.”

Vervolgens wordt aan iedereen gevraagd: “Ben jij een jonkvrouw?” Er antwoorden 12 personen “Ja.”

Tot slot wordt aan iedereen gevraagd: “Ben jij een knecht?” Er antwoorden 8 personen “Ja.”

Hoeveel ridders zijn er op het feest?

Geef een reactie