Aan tafel!

Aan tafel!

Mac, Jasmin, Benjamin, Tijs, Floor, en Madhvi zijn samen aan het eten.
Zij zitten aan een zeshoekige tafel. Aan elke zijde van de tafel zit één persoon.

               Waar zit iedereen?

  1. Mac zit niet direct tegenover Benjamin
  2. Mac zit links van Madhvi
  3. Floor zit rechts van Benjamin
  4. Tijs zit links van Mac

Geef in je antwoord aan wie er bovenaan zit, en ga dan met de klok mee.

Geef een reactie